växthus
IMG_7955
19_w
22_w
80

VI STÅLSÄTTER VÅRA KUNDER SEDAN 1985!

Hjalmarssons är ett av landets ledande företag inom stålkonstruktioner och stålbyggnader. Vi projekterar, tillverkar och monterar stål- och industrikonstruktioner till större bygg- och industriprojekt.

Vår erfarenhet och arbetsmetodik inom teknik, ekonomi och miljö i kombination med långsiktiga kundrelationer gör oss till en kostnadseffektiv partner för Er med höga krav på säkerhet, kvalitet och leveransprecision.

Tillverkning sker vid våra verkstäder alternativt hos kund. Vi deltar normalt redan vid projektinitiering och kan åta oss helhetsåtagande från förstudie till leverans. För oss är kvalitet, engagemang, tillgänglighet, flexibilitet och personligt ansvar viktiga ideal.

Ambitionen är att vi ska verka inom våra affärsområden med sådan kvalitet att vi får förnyat kundförtroende!