Industrirör

Hjalmarssons levererar processrörledningar från idé till konstruktion och installation för cellulosaindustrier, raffinaderier, petrokemiska och andra kemiska industrier samt livs- och läkemedelsindustrier.
 Vi har erfarenhet av kvalificerade rörmontage inom en rad tunga branscher, från större entreprenader till service och underhållsarbeten.

Vi kan ge råd och ta ditt projekt från idé till konstruktion och installation. Vill du sedan teckna serviceavtal med oss kan vi även hjälpa till med löpande underhåll för att säkerställa en hög driftsäkerhet i din anläggning.
 Till den här typen av arbeten har vi anställd dedikerad personal som ansvarar för all dokumentation och som ser till att vår anläggnings- och kontrolldokumentation är välstrukturerad. Svetsansvarig expert med certifikat enligt IWS och IWE bistår vid behov i hela arbetet.